-----
 

 

Varmelagrende steinovner (masseovner) - 

eller kunsten å fange varmen.

 

Av Ovnsbygger/murer  Viggo Ballo.

 

Utbredelsen av steinovner er i sin spede begynnelse i Norge. Selv om mange bruker ved er det få som kjenner mulighetene steinovnen gir. Med den kanvedfyringa bli hovedvarmekilden i huset.

 

Det er mange navn som brukes på denne typen ovner. Steinovn, masseovn, finskovn, russerovn,

kakkelovn m.fl. Alle disse har til felles at de lagrer varme som sakte avgis til huset. De kan ha svært

forskjellige design både utvendig og innvendig. Sjøl foretrekker jeg betegnelsen steinovn fordi den

gir en viss assosiasjon også til den urutinerte leser.

 

Steinovnen fyres periodisk, en eller to ganger i døgnet ,a ca. 1,5-2 timer. Da holder ovnen en jevn

temperatur hele døgnet. Det er mulig å få ut ca. 4-5 kw i timen i en ovn med ½-steinsvegg som

fyres to ganger i døgnet. Dette kan du ta ut som varme fra steinmassen eller også som varmt vann

gjennom en integrert varmeveksler. Det kan lages multifunksjonelle ovner hvor også baking, koking

og peis tilpasses ovnsbygget. Eller kanskje en oppvarma benk kan passe? Muligheten for

skreddersøm er stor.

 

Overflata på ovnen holder mellom 40 og 70 grader C. Det er kombinasjonen av stor overflate og lav

temperatur som gir den lune varmen, som også fordeles bedre i rommet enn om varmekilden er

glovarm.

 

Ovnene kan lages både små og store alt etter behov. Men det er de store ovnene som er mest

effektive. De har den nødvendige massen til å suge til seg varmen. Dette måles lett med å ta

røykgasstemperaturen i pipa.

 

Det er to viktige faktorer som bestemmer ovnens kvalitet og effektivitet:  God forbrenning og god lagring.

       -  God forbrenning krever høy temperatur! Det konstrueres et godt brennkammer som nyttiggjør seg

vedens hydrokarboner til det ytterste. Man fyrer friskt hele tida. På denne måten blir forurensinga

minimal. God fyringsteknikk er også viktig.

         -  God lagring krever masse. På det varmeste er forbrenninga opp mot 1000 gr. C. Når røyken når pipa

bør den være under 150 gr. C. Det er mest vanlig å bruke tegl som varmelagringsmasse. I små ovner

er det vanskelig å fange nok varme til å få temperaturen så langt ned.

 

Det finnes nå et lite norsk miljø som etterhvert har bra erfaring på steinovnsbygging og som kan

hjelpe deg igang eller utføre jobben. Nærmere studier kan du gjøre på adessene:

 

www.mha-net.org    (amerikansk side)

www.stove.ru  (russisk/engelsk side)

 

www.steinovn.no 

 


   

                       
          Masseovn; Tjøme. Ovnsbygger Claudio Trovanelli                              Masseovn; Russland, Svetlana. Ovnsbygger Viggo Ballo

 
 
©2007 Naturlig Byggeri. All rights reserved